SKILL SHEET1 of 2

パーソナルプロフィール

社員番号 年代 入社年月日
MSD_072 30代 2010/03/08

取得資格

資格名称 主催 取得年月日
基本情報処理技術者 情報処理技術者 2004/10
Oracle Master Bronze 10g Oracle認定資格 2009/04

言語経験

名称 経験年数 ※習熟度
C 0 C
C++ 0 D
C# 0 D
VBA 0 C
VisualBasic 0 B
VB.NET 0 B
VBScript 0 D
Delphi 0 D
JAVAScript 0 D
JSP/Servlet 0 D
アセンブラ 0 C
SQL 0 A
HTML 0 C
PL/SQL 0 A
Spread.NET 0 D
ActiveReport.NET 0 C
Oracle 0 A
SQL Server 0 B
DB2 0 D
Interbase 0 D
Paradox 0 D
Access 0 C
Sybase 0 D
Informix 0 D
MySQL 0 D
PostgreSQL 0 D

機種経験

名称 経験年数 ※習熟度

OS経験

名称 経験年数 ※習熟度
Windows 0 A
UNIX 0 D
Liunx 0 C
Mac 0 D

作業履歴

業種 適用業務名 開発時期 業務
分析
基本
設計
詳細
設計
PG 設置
アパレル 基幹システム 2007/06 2007/12      
製造 基幹システム 2008/01 2008/02        
物流 基幹システム 2008/03 2008/03      
運送 出荷管理 2008/05 2008/05      
物流 基幹システム 2008/06 2008/07    
運送 基幹システム 2008/08 2008/09      
小売 販売管理 2008/10 2008/12      
アパレル 経理業務 2009/01 2009/01      
小売 基幹システム 2009/02 2009/02      
製造 基幹システム 2009/03 2009/06        
製薬 生産管理 2009/09 2009/09      
小売 基幹システム 2009/10 2009/11      
製薬 基幹システム 2009/12 2010/01        

ページのトップへ

スキルシートリスト